EL RETRAT

COL·LECCIÓ FOTOGRÀFICA DE RAFAEL MARAÑÓN

VESTÍBUL

Del 07 de desembre al 28 de gener

SELECCIÓ DE RETRATS D’ARREU DEL MÓN D’ENTRE LES MÉS DE VINT MIL FOTOGRA ES QUE COMPONEN LA COL·LECCIÓ.

LA MOSTRA, QUE PER PRIMERA VEGADA TENIM L’OCASIÓ DE VEURE, PERTANY A UNA SELECCIÓ DE RETRATS D’ARREU DEL MÓN D’ENTRE LES MÉS DE VINT MIL FOTOGRA ES QUE COMPONEN LA COL·LECCIÓ DE RAFAEL MARAÑÓN, QUE VA DES DELS INICIS DE LA FOTOGRA A  NS ALS ANYS TRENTA DEL SEGLE PASSAT, AMB ELS LÍMITS QUE MARQUEN LA SEGONA GUERRA MUNDIAL O LA PLENA POPULARITZACIÓ I DEMOCRATITZACIÓ DE LA FOTOGRA A. EN GENERAL, LA COL·LECCIÓ NO ES TRACTA D’UNA HISTÒRIA DEL RETRAT FOTOGRÀ C NI TAMPOC D’UNA SÈRIE DE RETRATS ARTÍSTICS, SINÓ D’UN CONJUNT DE FOTOGRA ES ANÒNIMES, DE RETRATS POPULARS REALITZATS UNES VEGADES PER FOTÒGRAFS PROFESSIONALS I D’ALTRES PER PERSONES PARTICULARS, EN ELS QUALS ELS ASSUMPTES COM EL CONTEXT POLÍTIC, CULTURAL O HISTÒRIC, LA IDENTITAT SOCIAL O EL GÈNERE, LA MORT O LA RELIGIÓ S’EXPRESSEN DE MANERA ESPONTÀNIA I ELS ATORGA SIGNI CAT.

Newsletter
Programación del
Institut Valencià de Cultura