Presentació

Des de la seua inauguració en 1999 l´Espai d´Art Contemporani de Castelló s'ha convertit en un centre de referència per al desenvolupament de les pràctiques artístiques contemporànies en l'estat espanyol. Després d'una primera etapa centrada en un programa de caràcter temàtic i de vocació crítica entorn de certes problemàtiques latents en la producció artística més recent, i sostingut tot això per una extensa producció editorial, l´EACC ha apostat des d'aquests dos últims anys per la producció específica de projectes i la seua dimensió contextual. Des d'aquesta premissa fonamental, han tingut lloc una sèrie d'actuacions que, sota formats, pràctiques i llenguatges diversos, incideixen en una reflexió crítica de l'espai museístic en la seua consideració espacial i arquitectònica, però sobretot des de la seua mateixa essència institucional. Al mateix temps, l´EACC ha dedicat especial atenció a l'esfera pública, desenvolupant una sèrie de projectes que tracten d'activar un diàleg real entre ciutadania i pràctiques artístiques.

La iniciativa de crear programes estables de cinema i música, al costat de la celebració periòdica de tallers impartits per artistes i cineastes, nodreixen l'oferta de l´EACC, i el situen com un dels centres més dinàmics de l'escena artística contemporània.

Newsletter
Programación del
Institut Valencià de Cultura