IDEOLOGÍA EN REPOSO

MANUEL SÁEZ

EXPOSICIÓ PRORROGADA FINS EL 28 DE GENER

L’ARTISTA COMBINA OBRA RECENT AMB OBRES CREADES ESPECÍ CAMENT PER AQUESTA MOSTRA.

L’ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ PRESENTA L’EXPOSICIÓ INDIVIDUAL, IDEOLOGÍA EN REPOSO DE MANUEL SÁEZ. PER A AQUEST PROJECTE L’ARTISTA COMBINA OBRA RECENT AMB OBRES CREADES ESPECÍ CAMENT PER AQUESTA MOSTRA. AL LLARG DE LA SEUA CARRE- RA SÁEZ HA DESENVOLUPAT UNA ESTÈTICA PERSONAL MARCADA PER UNA CONSTANT INVESTIGACIÓ AL VOLTANT DEL COLOR, LA  GURA, LA NATURALESA I EL MÓN DELS OBJECTES, QUE HA DONAT LLOC A UN DIBUIX DEPURAT I EXQUISIT. PER A SÁEZ EL DIBUIX ÉS LA FORMA MÉS SUBTIL DE PINTURA, CARACTERITZAT, EN LA SEUA OBRA, PER UNA POÈTICA QUE EXPRESSA, A LA VEGADA, LA QUOTIDIANITAT I LA INTIMITAT. ELEMENTS QUE LI HAN PERMÉS UNA APROXIMACIÓ SENSUAL I PSICOLÒGICA AL MÓN DE L’OBJECTE, EL PAISATGE, LA  GURA I EL RETRAT.

Newsletter
Programación del
Institut Valencià de Cultura